ZAJĘCIA  GRUPOWE         

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Grupy wiekowe:
dla wszystkich chętnych

cena: 240 PLN / miesiąc (4 zajęcia)

Opis zajęć ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... .................. ......... ......... ......... ......... ......... ......... .................. ......... ......... ......... ......... ......... .................. ......... ......... ......... ......... .................. ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........

*Termin zajęć ustalany jest bezpośrednio z trenerem prowadzącym. 

Trenerzy prowadzący

Park Trampolin Zielona Góra.jpg

Marcelina Rogowicz

Park Trampolin Zielona Góra.jpg

Marcin Dytko

Park Trampolin Zielona Góra

Nagel Chmurzyński

Park Trampolin Zielona Góra.jpg

Łukasz Popławski

 

AKROBATYKA SPORTOWA

2 razy w tygodniu po 1 godzinie

3 Grupy wiekowe
4 - 6      |      7 - 9      |      10+

cena: 180 PLN / miesiąc

Opis zajęć ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........

Trenerzy prowadzący

Park Trampolin Zielona Góra

Nagel Chmurzyński

Park Trampolin Zielona Góra.jpg

Łukasz Popławski

Park Trampolin Zielona Góra.jpg

Marcelina Rogowicz

 

SKOKI NA TRAMPOLINIE

2 razy w tygodniu po 1 godzinie

3 Grupy wiekowe
4 - 6      |      7 - 9      |      10+

cena: 180 PLN / miesiąc

Opis zajęć ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........

Trenerzy prowadzący

Park Trampolin Zielona Góra

Nagel Chmurzyński

Park Trampolin Zielona Góra.jpg

Łukasz Popławski

 

AKROBATYKA DLA
DOROSŁYCH

2 razy w tygodniu po 1 godzinie

1 Grupa wiekowa:
16 +

cena: 180 PLN / miesiąc

Opis zajęć ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........

Trenerzy prowadzący

Park Trampolin Zielona Góra.jpg

Łukasz Popławski

 

FREESTYLE NA TRAMPOLINACH

2 razy w tygodniu po 1 godzinie

2 Grupy wiekowe
12 - 16      |      16+

cena: 180 PLN / miesiąc

Opis zajęć ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........

Trenerzy prowadzący

Park Trampolin Zielona Góra

Nagel Chmurzyński

 

TABATA / TRENING OBWODOWY

2 razy w tygodniu po 1 godzinie

2 Grupy wiekowe
12 - 16      |      16+  

cena: 180 PLN / miesiąc

Opis zajęć ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........

Trenerzy prowadzący

Park Trampolin Zielona Góra.jpg

Marcin Dytko

Park Trampolin Zielona Góra

Nagel Chmurzyński

 

WARSZTATY AKROBATYCZNE

1 raz w miesiącu  -  3 godziny

Grupy wiekowe
dla wszystkich chętnych

cena: 180 PLN / miesiąc

Opis zajęć ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........

Trenerzy prowadzący

Park Trampolin Zielona Góra.jpg

Marcin Dytko

Park Trampolin Zielona Góra

Nagel Chmurzyński

Park Trampolin Zielona Góra.jpg

Łukasz Popławski

 

ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA

1 raz w tygodniu  po  1 godzinie

1 Grupa wiekowa:
3 - 7 lat

cena: 180 PLN / miesiąc

Opis zajęć ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... .........
......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........

Trenerzy prowadzący

Park Trampolin Zielona Góra.jpg

Marcelina Rogowicz